ประชุมสมาคม 6/7/2556

เรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ และสมาชิกทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมใน  วันที่ 6 กรกฏาคม  2556  เวลา  18.00  น.  ณ สถานที่ ตึกใหม่ นายกสมาคมฯ

หมายเหตุ  ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน

Leave a comment