ประชุมสมาคม วันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 2557

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคม ประชุมในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

สถานที่: Home(หลังใหม่) HS3JLR

ประชุมเวลา: 18:00-20:00 น.

วาระการประชุม

– เตรียมการประชุมวิสามัญ วันที่ 21 ก.ย. 2557

– หารือการปรับข้อบังคับสมาคม ให้เป็นไปตามที่ กสทช กำหนด

– แผนการบริหารสถานีควบคุมข่าย HS3AK

– หารือเรื่องจัดตั้ง Repeater

 

มีกิจกรรมตั้งแต่ 12:00 น.

– ติดตั้งสายอากาศ F23 ของ hs3jlr

– แนะนำกิจกรรม 28MHz (10m band)

——————————————————————————————————————————

ผลการประชุม

 1. วาระที่ 1 การจัดประชุมวิสามัญ
  1. จัดประชุมวิสามัญ ณ ที่ทำการใหม่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ (บ้าน HS3JLR หลังใหม่ … ใกล้ร้านจงมีสื่อสาร)
  2. ประชุมวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน ะ.ศ. 2557 เวลา 09:30-12:00 น.  (เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 9:00 น.)
  3. ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม สมาชิกสามัญ(ที่สมัครเป็นสมาชิกเมื่อปีที่แล้ว) และผู้ที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคม
  4. วาระแก้ไขข้อบังคับตามที่ กสทช กำหนด  และอื่นๆตามความเหมาะสม
  5. ให้ จัดตั้งสถานี standby ความถี่ 144.725MHz เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเส้นทางแก้สมาชิกต่างอำเภอ
  6. หลังประชุม มีกิจกรรมสังสรรค์ตามอัธยาศัย
  7. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ทางความถี่ 144.725MHz หลังการเช็คเน็ค  และส่งหนังสือแจ้งให้ตัวแทนแต่ละอำเภอ
  8. ให้นำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม ขึ้นเว็บ www.hs3ak.com และประชาสัมพันธ์ทาง line และ facebook
  9. HS3ZXD (ดูแลเรื่องสถานที่), HS4TEM,HS3ONN(ดูแลน้ำดื่ม), HS3SUG (ดูแลเรื่องอาหารเบรค), HS3QQS (ดูแลเรื่องเอกสารแจกและนำข้อมูลสำหรับใช้ประชุมขึ้นเว็บ), HS3JLR (กำกับวาระการประชุมและเนื้อหาการประชุม)
 2. วาระที่ 2 ชี้แจ้งเรื่องการปรับปรุงข้อบังคับใหม่ของสมาคม
  1. ชี้แจ้งให้สมาชิกทราบ และจะนัดปรึกษาเพิ่มเติมอีกครั้ง
 3. วาระที่ 3 การจัดตั้ง Repeater
  1. ประธานแจ้ง อยู่ระหว่างการขอจัดตั้งสถานีทวนสัญญาณ Repeater จาก กสทช .. ซึ่งจะทำได้หลังจากทำเรื่องการขอย้ายสถานีควบคุมข่ายแล้วเสร็จ

 

ก่อนการประชุม มีกิจกรรมติดตั้งสายอากาศ และวิทยุย่าน HF เพื่อรับฟังความถี่ย่าน 28MHz และย่าน HF อื่นๆ (รับสัญญาณ CQ Contest จากญี่ปุ่นได้ชัดเจน ในย่าน 20m)

หลังประชุม มี meeting เนื้อย่าง เล็กๆ