ประชุมวิสามัญสมาคม วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ร่วมประชุมวิสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

สถานที่: ที่ทำการสมาคมแห่งใหม่ (บ้านหลังใหม่ hs3jlr ใกล้ร้านจงมีสื่อสาร)

วาระการประชุม

 • นายกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับที่มาของสมาคม
 • ชี้แจ้งวิธีปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น เกี่ยวกับ ระเบียบวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ 2557
 • ชี้แจ้งเรื่องระเบียบการรับสมัครสมาชิกสมาคม
 • ชี้แจ้งเรื่อง Bandplan ใหม่ ในย่าน 2m (144.000-146.500MHz)
 • แก้ไขข้อบังคับสมาคม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสทช

 

กิจกรรม

 • รับสมัครสมาชิกใหม่ / ต่ออายุสมาชิก
 • กิจกรรมย่าน 10m (28MHz) และการสอบขั้นกลาง
 • กิจกรรม Digital Mode และเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

 

โหลดหนังสือเชิญประชุม:

 

เอกสารประกอบการประชุม
(กรุณา load ไปอ่านและศึกษาก่อนเข้าประชุมเพื่อความรวดเร็วในการประชุม .. หากมีข้อสงสัยสอบถามหลังการเช็คเน็ตได้ทุกวัน)

———————————————————————————-

ผลการประชุม

 • รายงานการประชุม
 • รายนามคณะกรรมการบริหาร ปี 2556-2558
 • รายชื่อผู้เข้าประชุม (xx คน)
 • กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่/ต่ออายุสมาชิก

** ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และคณะทำงานทุกคน

รูปถ่าย

DSCF9119 DSCF9115 DSCF9107 DSCF9105 DSCF9092 DSCF9091 DSCF9083 DSCF9077 DSCF9050 DSCF9057