เปลี่ยนความถี่ช่อง standby จาก 145.125MHz เป็น 144.725MHz เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ตามประกาศ กสทช ปี 2557  ความถี่ standby เดิมที่สมาคมใช้งานอยู่คือ 145.125MHz ถูกจัดสรรให้เป็นช่องความถี่สำหรับ Repeater

จึงทำให้สมาคมมีความจำเป็นต้องย้ายความถี่ใช้งานไปที่ 144.725MHz โดยจะเริ่มย้ายช่อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 19:30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงความนี้ในครั้งนี้ เป็นการทดสอบใช้งาน หากไม่มีการรบกวน ก็จะใช้งานอย่างเป็นทางการต่อไป