ประชุมสามัญประจำปี 2558 วันที่ 14 มิ.ย.2558

สมาคมได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2558
ลงทะเบียนเวลา 9:00 น. ประชุมเวลา 10:00-12:00 น. (เที่ยงมีเลี้ยงอาหารกลาวัน)