ตรวจสอบวันหมดอายุสมาชิก

สมาคมได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิก ในระบบ Online ซึ่งจะทำให้สามารถสามารถตรวจสอบสถานะภาพสมาชิกด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อ-นามสกุล หรือ สัญญาณเรียกขาน หรือเลขประจำตัวประชาชน

WWW.HAMDB.IN.TH