ประชุมกรรมการ เม.ย. 56

hs3ak_meeting_270456

ประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 56

มีมติดังนี้

1. รายงานความคืบหน้าการขอจัดตั้งสมาคม
2. กิจกรรมมอบสิ่งของแก่ทหาร ที่ประจำการชายแดนกันทรลักษ์
3. การยกเลิกการใช้เสา 65m ณ อาคารมูลนิธิสว่างจิตต์(ที่ตั้งชมรมเดิม) และการเก็บอุปกรณ์ของชมรมออกจากพื้นที่
4. การตั้งเสาสมาคมต้นใหม่ โดยสมาคมขอใช้สถานที่ของ HS3OJY ห่างจากตัวเมือง 10km ตามถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร

 

Leave a comment