ประชุมกิจกรรมมอบทุนและเลี้ยงอาหารกลางวัน

นายกสมาคมขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ประชุม ณ ที่ทำการสมาคม ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โรงเรียนบ้านพนมชัย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 7 ธ.ค. 58  กิจกรรม DX เริ่มเวลา 16.00 น. (สมาชิกใกล้เคียง เชิญร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 58 กิจกรรมมอบทุนและเลี้ยงอาหารกลางวัน (มีกิจกรรมให้ความรู้กิจการวิทยุสมัครเล่นแก่เด็กๆ)