ประชุมสหพันธ์และร่วมงาน Eye-ball HS4AK

วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2558  นายกสมาคมและตัวแทน(HS3QQS, HS3SUG, HS3ZXD) เข้าร่วมประชุม สหพันธ์ฯ FRANCE ที่จังหวัดขอนแก่น

ช่วงเย็นร่วมงาน Eye-ball HS4AK มีการแสดงพลังความร่วมมือของสมาชิกสมาคม จากหลายชมรม  มีกิจกรรม Ham Sales และกิจกรรม Fox Hunting ในงาน ขอขอบคุณ HS3OYJ (ศรีรัตนะ), HS3DXD ที่ร่วมกันมาแสดงความร่วมไม้ร่วมมือกันของสมาชิกสมาคมศรีสะเกษ

งานหน้า ชมรมใดต้องการร่วมเดินทาง แจ้งตรงที่นายกนะครับ

เดินทางกลับถึงศรีสะเกษเช้าวันอาทิตย์