ผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน สามารถขอใช้สัญญาณเรียกขานเดิมได้แล้ว

ประกาศ กสทช. ลงวันที่ 28 ม.ค. 2559 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉลับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณเรียกขานเดิมกรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน

nbtc_590128

ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นที่ถูกเพิกถอนสัญญาณเรียกขาน สามารถติดต่อ กสทช เพื่อขอใบอนุญาตฉบับใหม่(ด้วยสัญญาณเรียกขานเดิม) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
โดยนอกจากจะขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่แล้ว ยังต้องขออนุญาตตั้งสถานีและใช้เครื่องใหม่ทั้งหมดทุกรายการ (เนื่องจากใบอนุญาตเดิมถูกยกเลิกไปแล้ว มีผลให้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง สิ้นสภาพไปด้วย)

การใช้สัญญาณเรียกขานที่โดยไม่มีใบอนุญาต ถือเป็นความผิด เนื่องจาก ออกอากาศโดยไม่มีใบอนุญาต, ตั้งสถานีโดยไม่ได้รับอนุญาต, ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต (เพราะใบอนุญาตต่างๆ สิ้นสภาพพร้อมการถูกเพิกถอนใบอนุญาตหลัก)

สามารถตรวจสอบได้ที่: ระบบตรวจสอบสัญญาณเรียกขานที่ถูกยกเลิก เนื่องจากหมดอายุมากกว่า 2 ปี ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 กรุณาคลิกที่นี่

ที่มา: เว็บ กสทช