ทดลองเข้าโทนสเควลซ์ภาคส่ง สำหรับภาคส่ง Repeater

ด้วยสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ได้ทดลองให้บริการ Repeater ด้วยความถี่คู่ที่ 9 (RV9) : 145.7125MHz (dup -600KHz)
– Repeater: ภาครับ 145.1125MHz   ภาคส่ง 145.7125MHz
– ตั้งความถี่ที่วิทยุสื่อสาร: ภาครับ 145.7125MHz  ภาคส่ง 145.1125MHz

เพื่อเป็นการทดสอบระบบ สำหรับการลดการรบกวนกันระหว่าง Repeater ที่ใช้ความถี่เดียวกัน
สมาคมจะได้มีการเข้าโทนสเควลซ์สำหรับภาคส่งของ Repeater
ระยะเวลาการทดสอบ วันที่ 1-29 ก.พ. 2559
– Repeater: ภาครับ 145.1125MHz   ภาคส่ง 145.7125MHz (Tone:118.8)
– ตั้งความถี่ที่วิทยุสื่อสาร: ภาครับ 145.7125MHz(Tone:118.8)  ภาคส่ง 145.1125MHz

ซึ่งจะทำให้นักวิทยุสมัครเล่น ที่อยู่ในช่วงรอยต่อสัญญาณ Repeater ของจังหวัดข้างเคียง  หรือรับสัญญาณของ Repeater คู่เดียวกันได้แบบบางๆ
จะรับได้เฉพาะสัญญาณของ Repeater ศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้าโทน (ไม่ได้แก้ไขอะไร) จะยังสามารถใช้งาน Repeater ได้ตามปกติ

ผู้ที่มีปัญหาการใช้งาน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสมาคมได้ที่ 144.7250MHz, Facebook หรือ LINE Group

ข้อมูล Repeater ทั่วประเทศ
* ข้อมูลบางจังหวัดอาจไม่ถูกต้อง

การตั้งโทนสำหรับวิทยุรุ่นต่างๆ