ติดตั้ง Repeater ใหม่ จาก กสทช

วันที่ 17 ก.ค. 2559 สมาชิกสมาคม ร่วมกันติดตั้งสายอากาศ ไดโพล 8 สแต๊ก (ภาคส่ง Repeater) และ F23 (ภาครับ Repeater)
ความสูงภาครับที่ 45เมตร , ภาคส่งที่ 35 เมตร
พร้อมกับติดตั้งเครื่อง Repeater Vertex VXR-7000 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก กสทช

นักวิทยุสมัครเล่น สามารถใช้งานได้ที่ความถี่ 145.7125MHz (dup -600kHz) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป