ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสัญญาณเรียกขาน HS70A

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่ายจังหวัดศรีสะเกษ สัญญาณเรียกขาน HS3AK ได้ทำการออกอากาศเพื่อรับคำกล่าวถวายความอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช HS1A  ในสัญญาณเรียกขานพิเศษ “HS70A” ทางความถี่วิทยุสมัครเล่น 144.725 MHz ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 – 21.00 น โดยมีผู้ร่วมถวายความอาลัย 37 คน

ดูรายชื่อผู้ร่วมถวายความอาลัย Online ได้ที่ http://www.rast.or.th/hs70a
นักวิทยุสมัครเล่นที่ติดต่อกับสถานี HS70A ได้แล้ว ต้องการบัตรยืนยันการติดต่อที่ระลึก กรุณาส่ง QSL Card ของท่าน หากไม่มีให้เขียนข้อมูลการติดต่อลงกระดาษ พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 3บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ HS70A ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501

_dsc3392_dsc3389_dsc3372_dsc3376_dsc3379_dsc3384_dsc3383