กสทช.อุบลราชธานี ให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

วันที่ 3 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. สำนักงาน กสทช.ภาค 2 อุบลราชธานี ออกให้บริการออกใบอนุญาตมี-ใช้ และบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ณ ที่ทำการสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ

มีนักวิทยุสมัครเล่น/อปพร./ผู้ใช้วิทยุ CB และผู้สนใจในการใช้วิทยุสื่อสาร เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
โดยสมาคมให้ใช้สถานที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ในการติดตั้งสถานีในลักษณะต่างๆ/การใช้งานวิทยุสื่อสาร/การสมัคร-ต่ออายุ แก่สมาชิกสมาคมและบุคคลที่สนใจ

s__4219126 1207962 1207963 1207957 1207955 1207956 1207954 1207960 1207959