ประชุมสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายทั่วประเทศ

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด ณ โรงแรมดิอิมเมอร์รัล รัชดา จัดโดย กสทช. โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับ

 • การบริหารจัดการสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) และการลดการรบกวนระหว่าง Repeater ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือลดการรบกวนจาก Inter-modulation โดยการใช้ CTCSS (ดูข้อมูล Repeater ทั่วประเทศ)
 • ปัญหาข้อติดขัดในการบริหารจัดการสมาคมหรือสมาชิก เช่น
  • การขยายเวลาการต่ออายุบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่หมดอายุเกิน 2 ปี เพื่อขอรับสัญาณเรียกขานเดิม
  • การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่
  • การประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นในช่องความถี่กลาง 145.000MHz
  • ปัญหาการบันทึกข้อมูลสมาชิกสมาคมในระบบฐานข้อมูลของ กสทช. และการตรวจสอบข้อมูล
  • การจัดทำหนังสือรวมข้อสอบกลาง
  • การจัดการและใช้สถานีคลับสเตชั่น
  • ขาดการสนับสนุนจาก กสทช.

ตัวแทนสมาคมที่เข้าร่วมประชุม HS3JLR, HS3YLG, HS3QQS, E24MAA

80624

575 573