ประชุมสามัญประจำปี

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ประชุมสามัญประจำปี

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการสมาคม ถ.ราชการรถไฟ (ใกล้ร้านจงมีสื่อสาร)

สมาชิกที่เข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกได้ ต้องเป็นสมาชิกที่ยังมีสมาชิกภาพ (ยังไม่หมดอายุสมาชิก) และเป็นสมาชิกประเภทสามัญ
* สมาชิกที่หมดอายุ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก .. สามารถขอต่ออายุได้ที่หน้างาน ก่อนการประชุม

hs3ak_m591-1024x216
การยืนยัน ทำได้โดยการป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือถ่ายรูป/แนบรูปบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นหรือบัตรประชาชน

เอกสารแนบ
hs3ak2559-วาระการประชุมสามัญ 2559

 

ติดต่อ 144.7250MHz / Repeater 145.7125MHz (dup -600KHz)