เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ปี 2534 ตั้งเป็นชมรมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2534-2539 เลือกตั้งคณะกรรมการ โดยมีนายยงยศ มานะธัญญา เป็นประธานชมรม
ปี 2539-2541 เลือกตั้งคณะกรรมการ โดยมีนายวิทยา พัฒนไพศาลชัย (HS3BEL) เป็นประธานชมรม
ปี 2555 สมาชิกชมรมเดิมและนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่ รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคม
ปี 2556 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง “สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ”
ปี 2556-2558 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ โดยมีนางพรชยา พุทธเสน (HS3JLR) เป็นนายกสมาคม
ปี 2558 ได้รับการรับรองจาก กสทช ให้เป็นศูนย์ควบคุมข่ายประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2558 ปรับปรุงข้อบังคับสมาคม ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช 2557
ปี 2558-ปัจจุบัน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ โดยมีนางพรชยา พุทธเสน (HS3JLR) เป็นนายกสมาคม

 

LOGO สมาคม

 

hs3ak_logo

Leave a comment